Monday, April 18, 2016

అర్థం చేసుకోరూ...

        అబ్బ! ఈ పెద్దవాళ్ళున్నారు చూశారూ...వాళ్ళకేం చెప్పినా అర్థం కాదు. అప్పటికీ మనం ఎంతో ఓపిగ్గా explain చేస్తామా, అయినా కూడా అర్థం చేసుకోరు. మా నాన్నగారైతే మరీనూ. సంతకం చేయమని report card చేతికివ్వగానే దాన్ని పైనుంచి కిందకు చూస్తారు. ఆయనకు ముందుగా అందులో B, C, D, లే కనిపిస్తాయి. మనం Alphabets నేర్చుకునేప్పుడు ముందు ఏం నేర్చుకుంటాం? A నే కదా. అంటే report card లో కూడా ముందు A నే చూడాలి కదా! ఆహా.. A తప్ప మిగిలినవవ్నీ చూసేసి grades ఎందుకిలా వచ్చాయ్ పండూ అనేస్తారు. 

        అప్పటికీ చెప్తాను, B కూడా మంచిదే నాన్నా discriminate చెయ్యకూడదు అని. పైగా మా teacher కూడా B మంచిదనే చెప్పారు అని చెప్తాను. వినరుగా! మీ teachers అలాగే చెప్తారు. A ఒక్కటే మంచిది అని గాఠిగా వాదించేస్తారు. టీచర్ చెప్పిన పాఠాలేమో జాగ్రత్తగా వినాలి, మిగిలినవి వినకూడదంటే ఎలాగో మీరే చెప్పండి. 

        ఇంకా ఏమో చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత బాగా చదివేవారో అప్పటికప్పుడు ఒక గంట సేపు lecture ఇచ్చేస్తారు. అప్పుడంటే వాళ్ళకు video games, movies, play dates, soccer ఇవన్నీ లేకపోబట్టి bohr కొట్టి చదివారు గాని లేకపోతే అంతలా చదివేవారా ఏమిటి?

Saturday, April 16, 2016

సరదా సరదాగా....

పండు:  అమ్మాటార్గెట్ కి వెళ్దామా?     
అమ్మ:  ఇప్పుడా చాలా పొద్దుపోయింది పండూ. రేపు వెళ్దాంలే.
పండు : ప్లీజ్ ఇప్పుడే వెళ్దాం. 
అమ్మ:  సర్లే. ఇంతకూ నీకక్కడేం కావాలి?
పండు:  ఇరవై హెర్షీస్  చాక్లెట్స్. 
అమ్మ: అన్ని చాక్లెట్లే! ఎందుకు?
పండు: ఏం కొన్నా అక్కతో షేర్ చేసుకోమని చెప్పావ్ గా. పంతొమ్మిది నాకు. అక్కకొకటి. 

*               *               *                  *                 *               *

నాన్న: పండూ, చాలా ఆలస్యమైంది. పుస్తకం మూసేసి నిద్రపో. 
పండు: నిద్ర రావడంలేదు నాన్నా. నువ్వో కథ చెప్పు.
నాన్న: కథ చెప్పాలానాకు రావే. 
పండు: అన్నీ అబద్దాలు. నీకొచ్చు.
నాన్న: నిజంగా రావు నాన్నా.
పండు: మా మేనేజర్ అస్సలు సెలవు ఇవ్వడంలేదు.  ఏదో ఒక కథ చెప్పి ఈ శుక్రవారం డుమ్మా కొట్టెయ్యాలని అమ్మతో చెప్పడం నేను విన్నాలే.  

*               *               *                  *                 *               * 

నాన్న: పండూ, ఎక్కడకు వెళ్తున్నావు?
పండు: నితిన్ వాళ్ళింటికి నాన్నా.
నాన్న: ఎప్పుడొస్తావు?
పండు: ఏడింటికొస్తాను.
నాన్న: త్వరగా వచ్చెయ్. ఇవాళ డిన్నర్ లజానియా.
పండు: డిన్నర్ కి బయటకు వెళ్తున్నామా?
నాన్న: లేదు నేనే చేస్తున్నా.
పండు: ఎక్స్ పెరిమెంటా?
నాన్న: ఎస్.
పండు: అమ్మ ట్రిప్ నుండి ఎప్పుడు వస్తుంది నాన్నా?
నాన్న: ఇంకో రెండ్రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది.
పండు: అప్పటివరకు నితిన్ వాళ్ళమ్మ నన్ను డిన్నర్ వాళ్ళింట్లోనే చేయమన్నారు. 

*               *               *                  *                 *               *

అమ్మ:  పండూ, ఇండియా నుండి అమ్మమ్మ వాళ్ళు వస్తున్నారు.
పండు: ఎప్పుడు?
అమ్మ:  రేపు సమ్మర్లో. నీకేం తేవాలని అడిగారు. ఇంతకీ నీకేం కావలి?
పండు: నాకు జామకాయలు కావాలి.
అమ్మ: ఫ్రూట్స్ ఫ్లైట్ లో తేకూడదు.
పండు: సీషెల్స్.
అమ్మ: అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరి దగ్గర సముద్రం ఎక్కడుందిసీషెల్స్ కష్టం.
పండు: అక్కడ బుల్లి కోడిపిల్లలు ఉన్నాయ్ గా. అవి తెమ్మను.
అమ్మ: ఎలా తెస్తారుసూట్ కేస్ లో పెడితే చచ్చిపోతాయి.
పండుసూట్కేస్ లో ఎందుకుపట్టుకుని తేవచ్చుగా?
అమ్మ: అలా తెస్తే ఎగిరి పోవూ?
పండు: పిచ్చమ్మా ఎగరడం వాటికేమైనా కొత్తాచక్కగా ఎగురుకుంటూ వచ్చేస్తాయి. 
  
*               *               *                  *                 *               * 

పండు: నాన్నా నాకు కోక్ కావాలి.
నాన్న: కోక్ హెల్త్ కి అస్సలు మంచిది కాదు. నీకు ఎక్కిళ్ళొస్తున్నాయ్ మంచి నీళ్ళు తాగు.
పండు: నీళ్ళు తాగితే ఏమౌతుంది నాన్నా?
నాన్న: ఎక్కిళ్ళు ఆగిపోతాయి.
పండు: ఎన్ని తాగాలి?
నాన్న: ఓ గ్లాస్ తాగు.
పండు: తాగాను....ఇంకా ఆగలేదు.
నాన్న: ఇంకో గ్లాస్ తాగు.
పండు: సరే.... ఇంకా ఆగలేదు నాన్నా.
నాన్న: అవునా. ఆగాలే.
పండు: నీళ్ళు తాగితే ఎక్కిళ్ళు ఆగుతాయని నీకెవరు చెప్పారు నాన్నా?
నాన్న: ఎవరో చెప్పారు, గుర్తు లేదు. 
పండు: ఎప్పుడు చెప్పారు?
నాన్న: గుర్తు లేదు.
పండు: అయితే ఏం చెప్పారో కూడా మర్చిపోయుంటావ్. సరిగ్గా గుర్తు తెచ్చుకో నాన్నా. కోక్ తాగాలని చెప్పుంటారు.    

*               *               *                  *                 *               *

పండు: నాన్నా మనమో ఆట ఆడుకుందామా?
నాన్న: ఆటా సరే. ఏమిటో చెప్పు.
పండు: క్వొశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్.
నాన్న: కొత్త గేమ్... బావుందే. ఇంతకూ ఎవరు అడగాలిఎవరు చెప్పాలి?
పండు: నేనడిగితే నువ్వు చెప్పాలి. నువ్వడిగితే నేను చెప్తాను.  
నాన్న: సరే!
పండు: ముందు నేనడుగుతాను. కాళ్ళతో ఏం చేస్తాం?
నాన్న: నడుస్తాం, పరిగెడతాం. 
పండు: మరి కళ్ళతో?
నాన్న: చూస్తాము. ఇప్పుడు నేనడుగుతాను. చెవులతో ఏం చేస్తాం?
పండు: వింటాం.
నాన్న: మరి ముక్కుతో?
పండు: వాసన చూస్తాం.
నాన్న: చూశావా, మన శరీరంలో అన్ని భాగాలు కూడా ఏదో ఒక ప్రయోజనం కోసమే ఉంటాయి. 
పండు: నాన్నా మరి ఐబ్రోస్ తో ఏం చేస్తాం?
నాన్న: ??

*               *               *                  *                 *               *

వీకెండేగా లాప్ టాప్ లు, ఐపాడ్ లు పక్కన పెట్టి పిల్లలకు ఇలాంటివేవో చదివి వినిపించగలిగితే బావుంటుందనీ...

Wednesday, April 6, 2016

అంత అదృష్టం నాకెక్కడిది?

        ఇదిగో మిమ్మల్నే, ఇడ్లీ చల్లారిపోతోంది త్వరగా రండి. కాఫీ తాగేసి వెళ్తారా, ట్రావల్ మగ్ లో పోసివ్వనా? ఎనిమిదైపోతోందని రోజూ హడావిడి పడకపోతే ఓ పావుగంట ముందు లేవచ్చుగా! ఏమిటీ...ఇవాళ ఆఫిసుకు వెళ్ళక్కర్లేదా... వర్క్ ఫ్రం హోమా? ఆ విషయం రాత్రే చెప్తే హాయిగా ఏ మసాలా దోసెలో వేసుకునే వాళ్ళంగా. సర్లే రండి, ఆకలి దంచేస్తోంది... ఇడ్లీ తింటూ మాట్లాడుకుందాం.
            *                       *                    *                       *  
        నిన్నలేదూ.... ఎందుకా నవ్వూ! అర్థమైంది లెండి. నిన్న లేదూ అన్నాననేగా. నిన్నెప్పుడూ ఉంటుంది. రేపే ఎంతమందికి ఉంటుందో తెలీదు. నిన్న రేపు సంగతెందుకుగాని అసలు విషయం చెప్పమంటారా? అది చెప్పబోతుంటేనే మధ్యలో మీ నవ్వు....ఇంతకీ ఏం చెప్పాలనుకున్నానబ్బా. ఆ మధ్యలో మాట్లాడకుండా విషయం పూర్తిగా వినండి. నిన్నా........ఇప్పుడే రావాలా ఆఫీస్ కాల్. ఇక మధ్యాహ్నం వరకు దొరకరు అయ్యగారు. 
           *                       *                    *                       *         
         నేను బయటకు వెళ్తున్నాను. షాప్ లో కొన్ని రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి. అలాగే లైబ్రరీలో కొంచెం పనుంది, వచ్చేసరికి ఆలశ్యం అవుతుందేమో! కూరలన్నీ కౌంటర్ మీదే పెట్టాను, రైస్ కుక్కర్ కూడా ఆన్ చేశాను. మీరు భోంచేసెయ్యండి. పనిలో పడి మొన్నట్లా మూడింటివరకూ తినకుండా ఉంటారేమో! షుగర్ డౌన్ అయితే కష్టం. ఏమిటీ అలా చెయ్యరా సరే! అయినా ఒంటిగంటకు ఫోన్ చేసి గుర్తు చేస్తాలే. మరి నా సంగతంటారా? బయటే ఏదో ఒకటి తినేస్తాను. 
           *                       *                    *                       *         
         అయ్యో! ఫోన్ చేయడం మార్చేపోయాను. ఏమిటీ... లంచ్ చేసేశారా?  గిన్నెల్లో గరిటెలు సింకులో పెట్టి మూతలు సరిగ్గా పెట్టారా? గుర్తు చెయ్యక్కర్లేదా. సరే! పెరుగు ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం మర్చిపోకండి సాయంత్రానికి పుల్లగా అయిపోతుంది. అసలే ఇవాళ ఎండ ఎక్కువగా ఉంది కూడా! 

        అన్నట్లు ఇవాళ సాయంత్రం సుగుణా వాళ్ళింట్లో గెట్ టు గెదర్ ఉంది. ఏడింటికల్లా రమ్మన్నారు. ఐదున్నరకు జిమ్ కి వెళ్దామా? త్వరగా వచ్చేస్తే రెడీ అవడానికి టైం ఉంటుంది. ఏమిటీ ఇవాళ జిమ్ కి వెళ్ళాలని లేదా! రోజూ ఇలా ఏదో ఒక వంకతో జిమ్ మానేయాలని చూస్తే ఎలా? రేపు హైకింగ్ వెళ్దామంటారా. సరేలే. రమేష్ వాళ్ళు కూడా వస్తారేమో కనుక్కోండి....ఓ ఆల్రెడీ కనుక్కున్నారా. మరీ...ఆరింటికి బయలుదేరితే సరిపోతుందిగా! ఇంట్లో వాటర్ బాటిల్స్ లేవనుకుంటాను, టార్గెట్ లో తీసుకుని వస్తాలెండి. గ్రనోలా బార్స్ కూడా తేనా? ఏమిటీ ఎక్స్ట్రాకేలరీస్ ఎందుకంటారా? సర్లే ఆపిల్స్ తీసుకెళ్దాం. ఏమంటున్నారు....సరిగ్గా వినపడట్లేదు. కట్ అవుతోంది....ఇక్కడ సిగ్నల్ బాగా లేనట్లుంది...... కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కి టైం అవుతోందా ... సర్లెండి బై మరి.  
           *                       *                    *                       *         
         ఇవాళ వర్క్ త్వరగా అయిపోయినట్లుందే, టీ తాగుతారా? ఏమిటీ... మీరే పెడతారా? సరే నాకు గ్రీన్ టీ వద్దు. నార్మల్ టీ కావాలి, అసలే మధ్యాహ్నం లంచ్ సరిగ్గా చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదంటారా?....డెలీలో ఫ్రెంచ్ బ్రెడ్ తీసుకున్నాను. అది గట్టిగా  రాయిలా ఉంది. అసలే పళ్ళన్నీ నొప్పిగా ఉన్నాయ్ దాంతో తినలేక పోయాను. ఏమిటీ డెంటిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళమంటారా. వద్దులెండి వెళ్తే విజ్డమ్ టీత్ అన్నీ పీకేయ్యాలంటాడేమో! ఇవాళ పనులన్నీ పూర్తయినట్లేనా? ఓ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడారా. మొన్న నేను మాట్లాడితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ కట్టమన్నారు. మీకు రెండొందలకే ఎలా ఒప్పుకున్నారబ్బా!... ఫేస్ వాల్యూ అంటారా! వాళ్ళతోగాని ఫేస్ టైం చేశారా ఏమిటి? లేదా. చేశారేమో వాళ్ళు కూడా నాలానే మిమ్మల్ని చూసి అమాయకులని మోసపోయారనుకున్నాను.  

         సర్లెండి కబుర్లు తరువాత చెప్పుకుందాం, ఆరయిపోతోంది, ముందు మీరు డ్రెస్ ఛేంజ్ చేసుకుంటే నేనెళ్ళి చీరకట్టుకునొస్తాను... ఆల్రెడీ మార్చుకున్నారా. ఈ కార్గో షార్ట్స్ ఏమిటి లాన్ మొవ్ చెయ్యడానికి వెళ్తున్నట్లుంది. ఇదిగో ఈ పచ్చగళ్ళ చొక్కా, మొన్న కొన్న  చినో పాంట్ వేసుకోండి బావుంటుంది. 
           *                       *                    *                       *         
        పదకొండవుతోంది పడుకుందామా! .....ఫ్రైడేనేగా సినిమా చూద్దామంటారా. సరే యుట్యూబ్ లో సర్చ్  చేయండి, అయినా ఏం మంచి సినిమాలున్నాయ్ అన్నీ చెత్త. అయితే పుస్తకం చదువుకుందామంటారా!.... ఓ ఆల్రెడీ పుస్తకం తెచ్చేశారే... మళ్ళీ గోదావరి కథలేనా...ఇది ఆరోసారి కదూ చదవడం!.....అలా గోదారొడ్డున తిరిగి రావడం కోసం ఎన్నిసార్లయినా చదవొచ్చునంటారా. నిజమే! తలుపు తీస్తున్నారెందుకు? ఇప్పటికిప్పుడు గోదారెళ్దామంటారా ఏం? వెన్నెల పుచ్చపువ్వులా ఉందా..... కాసేపలా వాకింగ్ కి వెళ్ళొద్దామంటారా....ఇంత రాత్రి నాకు భయం బాబూ! నేను రాను. మీరొక్కళ్ళే వెళ్ళొస్తానంటున్నారా?  ఏ పిశాచాలన్నా ఎత్తుకుపోగలవు జాగ్రత్త. ఏమిటీ.... అంత అదృష్టం మీకెక్కడదంటారా?  
           *                       *                    *                       *    

        మరీ నిశ్సబ్దంగా ఉంది ... సందడంతా ఏమైపోయిందని ఇల్లేమో దిగులు పెట్టేసుకుంది. ఆ టికెట్టేదో కొంచెం ప్రీపోన్ చేసుకుని త్వరగా వచ్చెయ్యకూడదూ!