Thursday, January 18, 2018

క్రూజ్ టు పోర్టోరికో

        కరేబియన్ ఐలెండ్స్ చూడాలంటె శీతాకాలం మంచి సమయం, పైగా ఈస్ట్ కోస్ట్ చలి నుంచి కొంతకాలం తప్పించుకోవచ్చు. నాలుగేళ్ళ క్రితం ఇదే సమయంలో బహమాస్ కు వెళ్ళాం.

ఈయేడాది కూడా అలాంటి ప్రయాణమే. డిసెంబర్ ఇరవైమూడవ తేదీ సాయంత్రం మయామీ నుండి ఓడలో బయలు దేరి, ఇరవైఐదున గ్రాండ్ టర్క్, ఇరవైఆరున డొమెనికన్ రిపబ్లిక్(యాంబర్ కోవ్), ఇరవైయేడున పోర్టోరికో చూసి ముప్పైవ తేదీ ఉదయం ఆరు గంటలకల్లా మయామీ చేరుకోవడం...ఇదీ కార్యక్రం.

Carnival Glory
ఈ  పదకొండు అంతస్తుల ఓడ వెనుక భాగంలో దొరికింది గది. అబ్బా వెనుక వైపునా అనుకున్నాం కాని ఊగిసలాడే ఓడలో వికారాలేవీ  కలిగకకుండా ఉండాలంటే అదే మంచిదట. మొదటి అంతస్తులో ఉన్నామేమో కిటికీలో నుండి చూస్తే చేతికి అందేదూరంలో సముద్రం. గదిలోనుండే సూర్యోదయాలు చూడొచ్చని సరదాపడ్డాం.. మేఘాలకి కూడాఅలాంటి సంబరమే. తెల్లవారేటప్పటికి మమ్మల్ని చూడడానికి తయారు. నడి సముద్రంలో వాటికి మాత్రం తోచుబాటు అయ్యేదెట్లా!

"భోజనానికి త్వరగా వస్తారా ఆలస్యంగా వస్తారా?" అని మర్యాదగా అడిగినప్పుడు ముందొస్తామని కదా చెప్పాలి. మరీ ముందొస్తామంటే ఏం బావుంటుందని కాస్త మొహమాటానికి పోయి ఆలస్యంగా వస్తామన్నాం, ఇక అంతే! ఎనిమిందింటికి మొదలైన వడ్డన పదింటికి కూడా పూర్తవదే. ఇక చాలు బాబోయ్ తినలేమంటున్నా"అబ్బే ఇది కొత్త వంటకం రుచి చూడండి అంటూ" మరోటి తెచ్చి పెట్టడం. మంచి పాటలతో, డాన్సులతో ఓడంతా హుషారుగా ఉన్న సమయంలో మేము ప్లేట్లు, ఫోర్క్ లతో కాలక్షేపం. 

సెల్ ఫోన్, ఇంటర్నెట్ లేకుండా ఈ మధ్యకాలంలో ఓ నాలుగు గంటలు గడిపింది లేదు. అలంటిది ఏకంగా వారం రోజులు. ఎలా గడుస్తాయా అని గాభరాపడ్డాం కానీ...

సముద్రం మధ్యలో చుక్కల పరదా కింద, వెచ్చగా దుప్పటి కప్పుకుని సినిమా చూడడం...టీ టైంలోకేక్స్, శాండ్విచెస్ తో పాటు కొత్త పరిచయాలు...వారితో అమెరికా రాజకీయాల నుండి మొన్నటి మరియా, ఫ్లోరిడా ఎవర్గ్లేడ్స్, యూనివర్సిటీ చదువులు ఇలా రకరకాల చర్చలు. పై అంతస్తులో మినీ గోల్ఫ్, ఆ పక్కనే వాలీ బాల్ కోర్ట్, తీరిగ్గా సముద్రం చూస్తూ డైనింగ్ హాల్ లో పెట్టిన కొత్త వంటకలేవో తెచ్చుకుని కబుర్లతో మధ్యాహ్నాలు, ఫోటోలు దిగుతూ సరదా సాయంత్రాలు... సమయమంతా ఇట్టే గడిచిపోయింది.   

"రండి రండి త్వరపడండి ఆలసించిన ఆశాభంగం మీరు వెళ్తున్న ప్రదేశాలు చూడడానికి ఓడలోనే టూర్ బుక్ చేసుకునే సదుపాయం" అని ఊదర బెట్టేస్తారు కాని అనుభవపూర్వకంగా తెలిసిందేమిటంటే అవి సాధారణంగా చాలా  ఎక్కువ ఖరీదు ఉంటాయి. పైగా వాటితో వచ్చిన ఇబ్బంది మనం ఒక టూర్ బుక్ చేసుకుంటే ఏదో ఒక వైపు చూడడానికి వీలవుతుంది. మిగిలిన భాగం చూసే అవకాశం ఉండదు. ఓడ నుండి ఇలా బయటకు వచ్చి ఓ నాలుగు ఫోటోలు తీసుకుని అలా చూడగానే టూర్ పేకేజస్ అంటూ చిన్నచిన్న బంకులు లాంటివి కనిపిస్తాయి. అక్కడికి వెళ్ళి విషయం కనుక్కుని అవసరం అనుకుంటే ఏమీ  మొహమాటపడకుండా బేరాలాడేయొచ్చు. అలా కుదరదనుకుంటే ఓ ప్రైవేట్ వెహికల్ గంటకు ఇంతని కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు. వాళ్ళు ఆ ప్రదేశం మొత్తం చూపిస్తారు.

 Interesting foods
Toasted Avocado Poached eggs 

Buttered Popcorn Pot De creme


చూసిన ప్రదేశాల కబుర్లు త్వరలో